Om mig

Vem är jag?
Jag är legitimerad psykolog med steg 1-utbildning i PDT (psykodynamisk terapi).
Mitt yrkesliv har inneburit erfarenhet från olika verksamhetsområden bland annat vuxenpsykiatrin, barn – och ungdomspsykiatrin samt skolans värld inom elevhälsan. Min ambition och vilja har alltid varit att försöka möta människan och personen jag har framför mig. Att vi tillsammans utforskar olika livsvägar och det kan vara ett mycket kraftfullt verktyg att möta sig själv tillsammans med någon annan.
Det själsliga livet ser olika ut för oss alla och det är inte ovanligt att någon eller några gånger under livet behöva titta närmre på saker som kanske hindrar en att komma vidare eller får en att må dåligt. Att må dåligt kan vara något positivt då det faktiskt talar om för oss att vi inte är sanna mot oss själva.
Jag ser det professionella samtalet som en väg att utforska. Ett sätt att kunna ta sig an ett dilemma eller tillstånd som man befinner sig i med hjälp av ramar och rummet. När vi kan avgränsa och arbeta mer målinriktat genom ramarna kan detta ge utrymme för nya tankar och sätt att använda sina känslor.
Jag upplever att vi människor idag sällan hinner ikapp oss själva och därmed heller inte hinner möta oss själva och då ser jag det professionella samtalet och den psykologiska kunskapen som en möjlighet att hitta nya vägar när livet trasslar ihop sig och det psykiska välbefinnandet påverkas så att det blir svårt att komma vidare på egen hand.
Depression
Kriser
Sorg
Ångest
Stress
Är alla symtom på att något i ditt liv inte har synliggjorts för dig. Detta är något som går att jobba med i en trygg samtalsmiljö där vi utforskar dina känslor och tankar. Utifrån detta lär du känna dig själv och beslutar vad du vill uppnå.

Coaching
När man väl har läkt, vad gör man då? Vad vill man göra med sitt liv? Vad har man för livsmål? På kort sikt, på lång sikt?
Livscoaching är också något som jag erbjuder. Detta kan vara ett sätt att komma vidare och nå sitt mål utan att det finns ett tillstånd i botten som först bör behandlas.

Leg. Psykolog Marie-Sophie Norstedt Holgersson erbjuder psykoterapi med praktik i Sösdala.
Leg. Psykolog Marie-Sophie Norstedt Holgersson erbjuder psykoterapi med praktik i Sösdala.